Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BOUWER MANAGEMENT & COACHING

Leiderschap | Inzetbaarheid | Performance | Communicatie

TRAINING

'COMMUNICATIE IN VAKMANSCHAP'

VOOR WIE

Voor medisch specialisten en para-medische professionals.

INHOUD

U vindt het belangrijk de patiënt in het consult te betrekken en behandelkeuzes voor te leggen in DUIDELIJKE en BEGRIJPELIJKE taal. Dat u doorvraagt naar de IMPACT van een behandeling op het dagelijks leven van de patiënt.

En dat u let op de stemming van de patiënt en uw boodschap daarop afstemt.

Met als doel dat de patiënt zich GEHOORD en GEZIEN voelt.

U weet immers dat de informatie en het behandelplan dan beter aankomen.


Desondanks blijkt het in de praktijk nog lastig om samen de dialoog aan te gaan.

Welke overtuigingen, angsten, wensen en ook ideeën leven er bij u en/of uw patiënt die een goed gesprek in de weg kunnen staan of juist kunnen versterken?

En op welke wijze zet u dat dan in?


Hoe richt u samen met de patiënt een beslisproces rond de best passende behandeling EFFECTIEF in? Passend bij de beschikbare tijd welke u hiervoor heeft? Hoe houd u uw REGIE?

HOE ZIET HET ERUIT?

De training bestaat uit DRIE persoonlijke gesprekken, waarin u enerzijds ondersteuning, anderzijds UITDAGING kunt verwachten, om te komen tot het vergroten van inzicht en bewustzijn op uw wijze van communicatie en díe elementen waar u uw VOORDEEL mee kunt doen.

Elk gesprek duurt anderhalf uur en zal plaats vinden op de kantoorlocatie van Bouwer Management & Coaching in Rotterdam. De planning zal IN OVERLEG met u worden vastgesteld.


Onze ERVARING en EXPERTISE binnen de medische sector vergroot de herkenbaarheid, focus en effectiviteit van het traject. Deze stellen wij u graag beschikbaar.


Voorafgaand aan de training wordt u uitgenodigd om de MindScan© analyse van uw persoonlijke denkstijl te maken. Deze wetenschappelijk methodiek brengt uw PERSOONLIJKE DENKSTIJL in kaart en legt de relatie met uw stijl van communiceren.De uitgebreide persoonlijke analyse en rapportage ontvangt u GRATIS als onderdeel van deze training.

Gecombineerd met uw eigen werksituatie en casuïstiek vormt het de basis van de training.


Geïnteresseerd? Neem dan contact op voor een gratis telefonische intake, waarna u uw inschrijving definitief kunt maken.

'Think like a wise man, but communicate in the language of the people'

(W.Butler Yeats) 

TRAINING

'MEESTERSCHAP IN COMMUNICATIE'

VOOR WIE

Voor managers, accountmanagers, docenten, consultants en adviseurs.

INHOUD

Richting geven aan een effectievere communicatie; communiceren, motiveren en overtuigen op een dieper niveau!


Ieder beroep heeft zijn expertise en gereedschap.

In veel functies is communicatie een heel belangrijk onderdeel. Vaak is men hierin gericht op de inhoud, dat wát mensen zeggen. De betekenis en kwaliteit van wat je communiceert wordt echter met name bepaald in HÓE iemand zich uitdrukt,

verbaal en non-verbaal.


In deze training leert u heel gericht af te stemmen op hóe iemand denkt, waarneemt en doet. Vanuit kennis en inzicht in deze zgn. metaprogramma's en hier patronen in te ontdekken, bent u in staat richting te geven aan een effectievere communicatie.

PRAKTISCH

De training bestaat uit drie dagen, waarin analyse en theorie afgewisseld worden met praktische oefeningen en eigen casuïstiek.


Dag 1:

Metaprogramma’s leren kennen en ervaren

Uitleg van metaprogramma's

Kwaliteiten en valkuilen

Verbale en non-verbale kenmerken

De analyse van eigen metaprogramma's aan de hand van de Mind Scan.


Dag 2:

Toepasbaarheid van metaprogramma's

Reflecteren op eigen metaprogramma’s

Leren waarnemen van metaprogramma’s

Gesprek en tekst analyseren op metaprogramma’s

Afstemmen op metaprogramma’s


Dag 3:

Intervisie

Reflecteren op ervaringen en waarnemingen aan de hand van eigen casuïstiek.


Voorafgaand aan de training wordt u uitgenodigd om de Mind Scan© analyse van uw denkstijl te maken. Deze analyse ontvangt u GRATIS als onderdeel van deze training.

Zo krijgt u zicht op uw eigen denkstijlen in uw werksituatie. Uw eigen denkstijl (gebaseerd op de wetenschappelijke MPA MindSonar®) vormt de basis voor het leren werken met metaprogramma’s tijdens deze training.

U krijgt feedback op uw eigen denkstijlprofiel van de trainer en andere deelnemers.

AGENDA 2017


1 juni, 15 juni + 31 augustus

21 september, 22 september + 16 november