Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BOUWER MANAGEMENT & COACHING

Leiderschap | Inzetbaarheid | Performance | Communicatie

LEERGANG ‘EXCELLENTE SERVICE'

van professioneel naar excellent handelen

UITGANGSPUNT

Mijn professioneel handelen is van hoog niveau.


De deelnemer is bereid zich te laten uitdagen om vanuit persoonlijke reflectie de vertaalslag naar ‘Excellente Service’ te maken.DOEL

In deze leergang staat het versterken van bewustzijn en inzicht op het huidig persoonlijk en professioneel handelen, om van hieruit de vertaalslag te maken naar een praktische invulling van ‘Excellente Service’, centraal.

Met als doel dat de (door de organisatie) vastgestelde competenties inspirerend werken en uitnodigen tot een continu groeiproces middels feedback en reflectie.BASIS

Tijdens deze leergang wordt gebruik gemaakt van een wetenschappelijke meting op de persoonlijke denkstijl (MPA MindSonar®), waarbij uit de analyse een persoonlijk profiel wordt opgesteld.


Deze methodiek ondersteunt het inzicht en bewustwordingsproces van individuele denkpatronen, welke ten grondslag liggen aan drives/maatstaven/waardes en zichtbaar gedrag.


De meting wordt één week voorafgaand aan de start van de leergang door de deelnemer ingevuld.

Voorafgaand aan de eerst bijeenkomst ontvangt de deelnemer zijn/haar persoonlijke profiel.


Dit persoonlijke profiel vormt de basis voor de gehele leergang.VOOR WIE

Deze leergang is bedoeld voor medisch specialisten en (gespecialiseerd) verpleegkundigen.

De deelnemer is bereid om vanuit persoonlijke reflectie de vertaalslag naar ‘Excellente Service’ te maken.


De inspirerende leergang vergroot het bewustzijn op persoonlijk gedrag, werkt inzicht-gevend en geeft op concrete en praktische wijze invulling aan het vormgeven van ‘Excellente Service’ op een unieke wijze die er voor de deelnemer toe doet.VORM

De leergang ‘Excellente Service’ bestaat uit vier modules.


Module 1 Persoonlijke denkpatronen in relatie tot professioneel handelen

Module 2 Waarde & Drijfveer

Module 3 Compassie

Module 4 Realisatie


Iedere module heeft een contact tijd van 2,5 uur.


Er wordt in groepen van 4-8 deelnemers gewerkt.

De doorlooptijd bedraagt gemiddeld 6 maanden.INVESTERING

De leergang vraagt aan de deelnemer een totale tijdsinvestering van maximaal 14 uur, bestaande uit:

• 10 contact uren ( 4 x 2,5 uur)

• 4 uur individuele voorbereiding/lezen van literatuur-artikelen / reflectie


De kosten bedragen € 1.495,-- (exclusief 21% BTW).


Deze leergang is binnenkort ook on-line beschikbaar! 

DE MODULES:


MODULE 1 PERSOONLIJKE DENKPATRONEN IN RELATIE TOT PROFESSIONEEL HANDELEN

In deze module staat het versterken van het bewustzijn én het inzicht op de persoonlijke denkstijl gerelateerd aan professioneel handelen centraal.


Vanuit de metaprofielanalyse wordt de samenhang tussen denken, waarnemen, voelen en doen in kaart gebracht en op 33 onderdelen geanalyseerd.

De deelnemer stelt hiermee een eerste persoonlijke ‘foto’ op van de kwaliteiten en uitdagingen welke hij/zij ziet om een vertaalslag van professioneel handelen naar ‘Excellente Service’ praktisch vorm te geven.

MODULE 2 WAARDE & DRIJFVEER

Het resultaat van deze module is het persoonlijk ‘laden’ van het begrip ‘Excellente Service’ in al zijn aspecten; de kaders welke zijn aangereikt door de organisatie, het individuele denkprofiel (module 1), verrijkt met de persoonlijke drijfveren en maatstaven (module 2).


Om als professional te excelleren is het van groot belang om volmondig ‘ja’ te zeggen tegen dat wat nodig is om dit te bereiken.


De deelnemer wordt uitgedaagd om kritisch te kijken naar de persoonlijke drive welke heeft geleid tot het uitvoeren van zijn of haar professie (de bedoeling) en welke waarde hij/zij toevoegt in het professionele handelen binnen de huidige organisatie.

MODULE 3 COMPASSIE

In de module ‘Compassie’ gaat de deelnemer aan de slag met het lonkend perspectief ‘Excellente Service’ vanuit het begrip ‘inleven’ .


Vanuit een schets van de omgevingsfactoren wordt bepaald welke door het individu beïnvloedbaar zijn. Hoe relateren deze factoren aan ‘Excellente Service’?

Waar ligt de uitdaging en liggen de verbetermogelijkheden?

Welke bijdrage kan ik, gebaseerd op mijn persoonlijke foto rond ‘Excellente Service’ hierop leveren? Welke verantwoordelijkheid neem ik? Hoe kan ik verrassend zijn? En wat levert dit (mij/ons) op?


Middels interactieve oefeningen en brainstorm, mind-map, filmmateriaal en gebruik van de Realisatie-curve®, worden de deelnemers uitgedaagd en ondersteund om o.m. antwoorden op deze vragen te vinden, welke dan ook de output van deze inspirerende module zijn.

MODULE 4 REALISATIE

De ervaringen welke gedurende de looptijd van deze Leergang zijn opgedaan worden middels verhalend met elkaar gedeeld. Reflectie en feedback zijn eveneens thema’s in deze module.


De beweging op het thema ‘Excellente Service’ welke is ontstaan, wordt zowel op persoonlijk vlak als binnen de organisatie in kaart gebracht. De output; zowel de individuele als organisatie-gebonden opbrengst, wordt opgehaald en vertaald naar een verankering voor de toekomst.


Het delen van persoonlijke ervaringen en successen, waaruit weer nieuwe inzichten en ideeën ontstaan, wordt in deze module als inspiratiebron gebruikt en door de deelnemers als zodanig ervaren.